Meer kunststof recyclen deur nieuwe methode | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

2021-11-05 04:10:26 By : Ms. Tina Zhou

manieren om een ​​kaasverpakking weer een kaasverpakking een nieuwe van kunststof recyclen. Bij deze kunststof van voedselverpakking wordt afgebroken bij hoge temperaturen, wordt het gerecyclede kunststof aan kwaliteitseisen als kunststof dat van nieuwe aardolie is gemaakt. Chemische recycling wordt deze methode genoemd.

Bedrijven die actief zijn in recycling en de chemische industrie willen ervoor zorgen dat in 2030 555 kiloton kunststof geproduceerd wordt door chemische recycling. Dat staat dan gelijk aan 10% van al het kunststof dat in Nederland wordt geproduceerd. Hierdoor kan meer kunststof worden gerecycled en kan er minder worden verbrand.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat) berichten de Tweede Kamer vandaag over de geweldige ambities van de sector.

Staats Stientje van Veldhoven: “Het is goed nieuws dat de sector nu met deze nieuwe methode aan de slag gaat, waardoor de mogelijkheden van kunststof recycling worden uitgebreid. Met deze nieuwe manier van recyclen en de samenwerking tussen alle partijen hebben we minder nieuwe fossiele grondstoffen nodig. Dat is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie.”

Minister Bas van 't Wout: “Nederland heeft de ambitie en de kans om de (Europese) vestigingsplaats te zijn voor duurzame (basis)industrie. We hebben hier voor alles voor in huis zoals een hoogopgeleide technische beroepsbevolking tot een algemene voorwaarden voor verhandeling en transport van industriële grondstoffen en goederen. Goed dat de sector deze kans pakt om te werken aan een duurzame industrie zodat Nederlandse bedrijven een koploperspositie krijgen bij het duurzaam produceren. Niet alleen de basisindustrie zelf, ook toeleveranciers van kennis en machines. Dit vergroot onze exportkansen. 

Bij de huidige manier van recyclen worden bijvoorbeeld shampooflessen vermalen tot korrels die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld stofzuigers, auto's en bureaustoelen. Dit wordt mechanische recycling genoemd. Daarnaast wordt kunststof ook geschikt, bijvoorbeeld omdat het voor recycling op is.

Het kabinet wil in 2030 helemaal geen kunststof afval meer verbrand, en meer recyclen en hergebruik. De nieuwe manier van chemisch recyclen kan bijdragen en vormt een belangrijke aanvulling op de huidige recyclingtechnieken.

Sommige vormen van chemisch recyclen hebben veel energie nodig, omdat het kunststof tot hoge temperaturen moet worden verhit. Het is belangrijk het gebruik van deze recyclingtechnieken moet gaan met de inzet op een neutrale industrie van CO2.

De ambities van het bedrijfsleven zijn vastgelegd in een roadmap, die in samenwerking met VNO-NCW en het Versnellingshuis Nederland Circulair tot stand is gekomen. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat staatssecretaris Van Veldhoven met de partijen verkennen hoe dit verder ondersteund kan worden. Hiertoe is een speciale 'versnellingstafel' opgericht, waar VNO-NCW de afgelopen jaren goede ervaringen heeft meegespeeld en gerealiseerd met alle betrokken partijen en ontwikkelden besproken en begonnen worden.

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW is trots op de totstandkoming van de Roadmap chemische recycling van kunststoffen: “Deze aanpak en de ambities zijn een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking, zoals we die keihard nodig hebben om de aarde een halt toe te voeren te voeren te en de overgang naar een volledig circulaire economie mogelijk te maken. Om chemische recycling daarbij tot volle wasdom te laten komen van maatregelen en grote investeringen van bedrijven en de overheid nodig. Met deze roadmap in de hand kunnen we dat voor elkaar krijgen.”

In 2050 wil Nederland een volledig circulaire economie hebben. In een circulaire economie worden opnieuw gebruikt en bestaan ​​er dus geen afval. Nu wordt recyclebaar afval soms nog verbrand, of in een uiterste geval gestort, daar willen we in 2050 helemaal vanaf. Minder wegwerpcultuur en meer hergebruik: van shampooflessen, bureaustoelen tot oude treinen. Dit kan door onder andere producten slimmer te ontwerpen, hergebruiken en recyclen. Dat doel heeft Nederland gesteld om milieuvervuiling en CO2-uitstoot te voorkomen.

Staatssecreraris Van Veldhoven Tweede stuur van de 'Roadmap chemische recycling kunststof 2030 Nederland' naar de Kamer. Zij gaat ...